Kinzang Choden

Kinzang
Designation
Tshogpa, . Kharphu Kurichilo