Kinzang
Designation
Tshogpa, . Kharphu Kurichilo

Kinzang Choden